תקנון

 

1 .כללי
1 .חברת קלדרמיקס מתמחה בייצור מוצרי קוסמטיקה טבעיים (להלן: “החברה”).
2 .הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתתבצע באתר קלדרמיקס (להלן: “האתר”) לרבות
רכישה טלפונית וכן על כל שימוש שייעשה באתר. התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב בין
החברה לבין המשתמש/המזמין.
3 .רכישת מוצרים באתר וכל שימוש בו כפוף לכללי התקנון ומהווה הסכמת המשתמש לנהוג
עפ”י התקנון.
4 .לצורך יצירת קשר עם החברה, ניתן לפנות למנהל החברה מר הקטור קלכמן מיגל (להלן:
“המנהל”) בפלאפון: 9669605-052 בפקס: 6151715-04 או בכתובת דוא”ל:
.kaldermics@gmail.com
5 .תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
6 .השימוש באתר והזמנת מוצרים מיועדת לאוכלוסייה מגיל 18 בלבד.
2 .הזמנת מוצרים ודרכי התשלום
1 .ניתן להזמין את מוצרי החברה על ידי רכישה באתר או ע”י רכישה טלפונית באמצעות כרטיס
אשראי, העברה בנקאית או חשבון pal pay.
2 .החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים המפורסמים באתר מעת לעת, ולא תהיה
למשתמש באתר כל טענה כנגד החברה או מנהלה בקשר לכך.

3 .אספקת מוצרי החברה לאחר הזמנה
1 .לאחר רכישת מוצרי החברה באתר או באמצעות רכישה טלפונית ולאחר קליטת ההזמנה
ואישורה אצל החברה, קרי: המזמין קיבל אישור לדוא”ל הכולל את פרטי ההזמנה ואישור
תשלום חברת אשראי כי ההזמנה שולמה במלואה או לחילופין אסמכתא שהכספים הועברו
בפועל לחשבון החברה ככל שמדובר בהעברה בנקאית או תשלום דרך pal pay( להלן: “אישור
הזמנה”). תועבר ההזמנה למשלוח תוך 48 שעות – 72 שעות )ימי עסקים: ימי א’ עד ה’, לא
כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג( ותסופק למזמין, בהתאם לאפשרויות המשלוח
כמפורט להלן, לפי בחירתו.
2 .אפשרויות משלוח:
1 .בדואר שליחים, בדואר רשום, איסוף ממשרדי החברה בתאום מראש.
2 .מרגע אספקת המוצרים למשלוח, לחברת השליחויות או לדואר ישראל, אין החברה
אחראית לעיכוב בזמני אספקת המוצרים.

4 .החזרות/ביטול עסקה
1 .ניתן להחזיר את מוצרי החברה תוך 14 ימים בלבד מתאריך הרכישה, בצירוף קבלה מקורית
וכאשר המוצר חדש וסגור הרמטית באריזתו המקורית. לא ניתן להחזיר מוצרים שנפתחו או
מוצרים שנעשה בהם שימוש או מוצרים שנפגמו.
2 .במקרה של החזרת מוצרים ניתן לקבל זיכוי או מוצר חלופי. החזר כספי יינתן רק במקרה של
ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ,ותקנותיו.
3 .לקוח המעוניין לבטל עסקה ייפנה בכתב לחברה. במקרה של ביטול עסקה כדין, יינתן החזר
כספי בניכוי דמי ביטול בגובה %5 מעלות המוצר או 100 ,₪ לפי הנמוך מבניהם. במקרה של
ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן בנוסף לעמלת הביטול גם עמלת סליקה.
4 .החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 7 ימים מיום ביצוע ביטול העסקה.

5 .שינויים בתקנון
תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6 .אחריות
1 .כל שימוש במידע המופיע באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
2 .המידע המופיע באתר אינו מהווה במישרין ו/או בעקיפין, ייעוץ מקצועי ו/או רפואי, ולחברה לא
תהיה אחריות בקשר לייעוץ, מידע שיינתן או מידע שמופיע באתר. על המשתמש חלה החובה
לקרוא בעיון את המידע לצרכן הרשום על גבי אריזת המוצר ו/או את העלון לצרכן המצורף
למוצר, טרם השימוש בו. במקרה של תופעות לוואי יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד
להיוועצות ברופא. לא יהיה ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או לבטל העסקה.
3 .נשים בהריון, נשים מניקות או אנשים בעלי רגישויות מיוחדות, מומלץ להיוועץ ברופא טרם
השימוש במוצרים.
4 .החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, כתוצאה משימוש במוצרי החברה או
הסתמכות על מידע או מצג המופיעים באתר החברה. כל הסתמכות כאמור הינה באחריותו
הבלעדית של המשתמש. אין לראות במידע המופיע באתר או ברכישת מוצרי החברה כהבטחה
לתוצאה כלשהי.
7 .קניין רוחני
1 .המידע המופיע באתר הוא בבעלותה הבלעדית של החברה, חל איסור על המשתמש באתר ו/או
על מזמין מוצרי החברה, לעשות שימוש בכל מידע המופיע באתר ו/או הקשור למוצרי
החברה.
2 .אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, בכל דרך שהיא, לרבות באינטרנט את המידע ותמונות
המופיעים באתר.
8 .שיפוי
1 .המשתמש ישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם לה עקב הפרת
הוראות תקנון זה על ידו.

spaceman

spaceman

situs slot bet 100 perak


situs slot bet 100 perak


joker123 slot


joker123 slot

https://www.cerebrofeliz.org/